Metodologia badawcza w pracy magisterskiej

Posted on

Ranga, jaką jest praca magisterska, wymaga w swojej treści poparcia własnych sądów badaniami. Przed rozpoczęciem pisania pracy magisterskiej, należy poważnie się zastanowić jak będzie ona wyglądała i jaki rodzaj metody badawczej zostanie przez nas zastosowany.

jak wstawiac przypisy

Jak wstawiać przypisy dolne?

Posted on

Pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej, czy inżynierskiej, wymaga od przyszłego absolwenta opierania się na wiarygodnych źródłach książkowych, czasopismach oraz innych niezbędnych. Zaznaczenie, skąd wzmianka tekstu w pracy pochodzi, powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przypisie dolnym.

manager bibliografii

Menadżer bibliografii – czy to się przydaje?

Posted on

Tworzenie bibliografii, spędza sen z powiek wielu przyszłych absolwentów. Nie ma co ukrywać, zbieranie pozycji, układanie ich w kolejności alfabetycznej, jest pracą co najmniej mozolną. Istnieje jednak szereg narzędzi, które usprawniają zbieranie pozycji i tworzenie bibliografii.  Do takich narzędzi można zaliczyć menadżera  bibliografii.

programy komputerowe ułatwiające pisanie pracy

Programy komputerowe ułatwiające pisanie pracy magisterskiej

Posted on

Pisanie pracy licencjackiej jest żmudnym, długotrwałym zajęciem. Treść każdej pracy przyszły absolwent musi stworzyć sam, opierając się na treści literatury przedmiotu. Jednak, poza tworzeniem treści, należy również sprostać innym, formalnym, odgórnym wymogom. Istnieje wiele, mniej lub bardziej skomplikowanych programów, które usprawnią od choćby tworzenie bibliografii.

Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

Posted on

Tytuł magistra, do którego osiągnięcia dąży student studiów drugiego stopnia, związany jest z napisaniem i obroną pracy. Chociaż, obecnie dopuszczalne jest pisanie przez absolwentów egzaminów końcowych, bez pisania i obrony pracy magisterskiej, to jednak pozostawanie przy „starym” systemie zdobywania tytułu magistra jest częściej spotykanym.

bibliografia narodowa

Bibliografia narodowa

Posted on

Bibliografia narodowa jest zbiorem informacji o wszelkich dokumentach opublikowanych na terenie danego kraju lub dotyczących tego państwa. W Polsce taki spis jest prowadzony przez Bibliotekę Narodową.

rola bibliografii w naukach medycznych

Rola bibliografii w naukach medycznych

Posted on

Bibliografia jest niezwykle ważnym elementem każdej publikacji – jest dowodem na to, że twórca zapoznał się z literaturą na temat, na który pisze. Jest dowodem na to, że tezy i stwierdzenia które stawia w swojej pracy maja jakieś podłoże, że nie są tylko fikcją literacką. Dla czytelnika to znak, że jest to praca podparta literaturą, […]