Metodologia badawcza w pracy magisterskiej

Posted on

Ranga, jaką jest praca magisterska, wymaga w swojej treści poparcia własnych sądów badaniami. Przed rozpoczęciem pisania pracy magisterskiej, należy poważnie się zastanowić jak będzie ona wyglądała i jaki rodzaj metody badawczej zostanie przez nas zastosowany.