Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

Posted on

Tytuł magistra, do którego osiągnięcia dąży student studiów drugiego stopnia, związany jest z napisaniem i obroną pracy. Chociaż, obecnie dopuszczalne jest pisanie przez absolwentów egzaminów końcowych, bez pisania i obrony pracy magisterskiej, to jednak pozostawanie przy „starym” systemie zdobywania tytułu magistra jest częściej spotykanym.

Wybieramy temat pracy licencjackiej

Wybieramy temat pracy licencjackiej część II

Posted on

Jednym z najważniejszych, choć często bagatelizowanych, elementów wpływających na przebieg tworzenia pracy dyplomowej, jest odpowiednio sformułowany temat. Określa on zagadnienie lub problem, którego opracowanie będzie istotą rozprawy naukowej. Działania autora nie mogą wychodzić poza ramy wyznaczone przez temat.