5 rzeczy, które musisz wiedzieć zanim zaczniesz pisać pracę – część I – promotor

Napisanie dobrej pracy dyplomowej jest nie lada wyzwaniem. Wymaga włożenia dużego nakładu wysiłku oraz poświęconego czasu. Jedną z najgorszych sytuacji, z jaką można się spotkać podczas pisania pracy jest moment, w którym w którym z różnych powodów zapełnianie kolejnych stron zaczyna sprawiać trudności i w końcu staje się udręką. Dlatego przed przystąpieniem do pisania należy zwrócić szczególną uwagę na kilka elementów.

Jedną z pierwszych czynności, którą należy wykonać na drodze do upragnionego tytułu naukowego, jest wybór promotora. Decyzja ta ma ogromne znaczenie dla całego procesu przygotowywania pracy. Promotor staje się przewodnikiem studenta od wyboru tematu aż po egzamin dyplomowy. Służy pomocą, ale jednocześnie wymaga. To on decyduje o formie pracy i akceptuje jej ostateczną wersję.

Przy wyborze promotora należy zapoznać się z jego dotychczasowym dorobkiem naukowym. Bibliografia podmiotowa danego magistra bądź profesora pozwala stwierdzić, czy zakres poruszanej przez niego problematyki pokrywa  się z naszą wizją przyszłej pracy. Nawet jeśli student nie ma żadnego pomysłu, ważne jest by tematyka znajdująca się w orbicie zainteresowań promotora wydawała się interesująca. Daje to nadzieje na otrzymanie tematu, którego opracowanie będzie ciekawym doświadczeniem. Warto zapoznać się z tematami prac które już powstały pod przewodnictwem danego promotora. Można tego dokonać przeglądając uczelniane katalogi biblioteczne lub informacje zamieszczone  na stronie internetowej uczelni.

Poszczególni promotorzy prowadzą pracę studenta według różnych zasad. Jedni służą pomocą piszącemu pracę na każdym kroku, podczas gdy inni promują indywidualną pracę piszącego. W niektórych przypadkach od studenta wymagana jest systematyczna praca, której efekty przedstawia na cotygodniowym seminarium, w innych postępy ustalane są indywidualnie. Sytuacja wygląda podobnie także w przypadku doboru tematu. Można natrafić na prowadzącego, z którym istnieje możliwość przeforsowania własnego pomysłu, podczas gdy niektórzy odgórnie narzucają tematy zgodne z ich własnymi zainteresowaniami badawczymi.

Nie ulega wątpliwości, że wybór odpowiedniego promotora w znacznym wymiarze rzutuje na cały proces przygotowania pracy dyplomowej. Warto poświęcić odrobinę czasu, by przyjrzeć się sylwetkom pracowników naukowych, pod których opieką można prowadzić badania. Pomocne może okazać się zasięgnięcie opinii osób, które już miały do czynienia z konkretnym promotorem. Można w ten sposób pozyskać cenne informacje, nawet jeśli przedstawiają współpracy w pozytywny sposób.