Aparat naukowy w publikacjach

Aparat naukowy w publikacjach

Aparat naukowy to nieodłączny elementem każdej książki czy też artykułu naukowego. Stanowi wykaz źródłowych materiałów które cytował, omawiał lub wykorzystywał autor podczas pisania danej publikacji. Na aparat naukowy składają się:

  • przypisy,
  • bibliografia załącznikowa,
  • odnośniki do innych tekstów.

Aparat naukowy jest ważnym element każdej publikacji naukowej.

Przypisy

Jeśli w pracy licencjackiej lub magisterskiej musimy zawrzeć jakąś definicję, która musi być w takiej formie jaką podaje nam słownik. To w takiej sytuacji wstawiamy ten opis, wpisując go w cudzysłów i tworząc poniżej przypis. W ten sposób informujemy o tym, skąd pochodzi definicja. W wielu sytuacjach używanie cudzysłowu jest bardzo ułatwia pisanie pracy licencjackiej.

Przypisy służą do udokumentowania tez, które stawiamy w pracy. Używamy ich gdy cytujemy jakieś materiały lub gdy powołujemy się na cudze słowa. Najczęściej wpisujemy w nie opisy bibliograficzne, aby było wiadomo, skąd zaczerpnęliśmy tą wiedzę. Istnieją różne formy przypisów, każdy z nich ma swoją funkcję : są przypisy bibliograficzne, objaśniające, uzupełniające czy skrócone.  Możemy ich używać w zależności od swoich potrzeb.

Bibliografia załącznikowa

Bibliografia załącznikowa jest obowiązkowym elementem każdej pracy licencjackiej, pracy magisterskiej i każdej innej publikacji naukowej. W bibliografii podajemy źródła i opracowania z których korzystaliśmy tworząc naszą pracę dyplomową.

Aneks to uzupełnienia, załączniki, których źródło również musimy wskazać.

Opisanie wszystkich tych elementów jest niezbędne aby artykuł był rzetelny i wiarygodny. Informacje w nim zawarte nie mogą brać się z “niczego”. Autor musi zadbać, aby aparat naukowy w jego materiałach był uzupełniony i prawdziwy.