Bibliografia narodowa

bibliografia narodowa

Bibliografia narodowa jest zbiorem informacji o wszelkich dokumentach opublikowanych na terenie danego kraju lub dotyczących tego państwa. W Polsce taki spis jest prowadzony przez Bibliotekę Narodową.

Powstaje ona w oparciu o urzędową rejestrację bibliograficzną publikacji zwartych i ciągłych oraz innych dokumentów. Następnie zostaje opracowana i wydana w postaci elektronicznej bieżącej bibliografii narodowej. Umożliwia to dotarcie do odpowiednich materiałów, odpowiednich książek czy czasopism.

Jest to niezwykle obszerna baza, która niesie ze sobą mnóstwo korzyści dla naukowców, badaczy czy “zwykłych” ludzi,  którzy poszukują konkretnych informacji. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że jest na bieżąco udoskonalana i powiększana o kolejne pozycje. Wszelkie publikacje wydawane na terenie naszego kraju są w niej odnotowywane. Pracuje nad nią sztab specjalistów, którzy dbają o poprawność informacji zawieranych w niej, o ich aktualność i rzetelność. Są w niej metriały niezbędne dla każdego naukowca czy pisarza.

Kolejną ważną informacją, o której trzeba wspomnieć, jest fakt iż Bibliografia Narodowa zawiera odrębne bazy dla książek, czasopism, artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych, dokumentów kartograficznych i dźwiękowych. Dzięki temu panuje ład i porządek w tych katalogach, a osoba szukająca czegoś może to łatwiej znaleźć. Katalogi mogą być jeszcze podzielone w swoim obrębie. Dla przykładu, książki są przyporządkowane do 4 grup : możemy je znaleźć w „Przewodniku Bibliograficznym”, „Polonica zagraniczne”, „Książki polskie podziemne (1976-1989)”, lub w  „Bibliografii Polskiej 1901-1939”, w zależności od czasu czy miejsca wydania utworu. “Przewodnik Bibliograficzny” jest podstawową bazą, w której znajdują się wydawnictwa zwarte. Powołując się na informacje podane na stronie Biblioteki Narodowej, możemy powiedzieć, że “zawiera [on] sporządzone z autopsji opisy dokumentów opublikowanych w danym roku oraz wydanych do dwóch lat wstecz. Dokumenty wydane wcześniej, które przesłano do BN z opóźnieniem lub z innych przyczyn nie zostały zarejestrowane na bieżąco, są opisywane w zeszytach uzupełniających (oznaczanych literą „A”,obecnie pięć numerów w roku).