Czym jest bibliografia?

czym jest bibliografia

Bibliografia to uporządkowany według określonych kryteriów spis dokumentów takich jak: książki, czasopisma, artykuły oraz dokumenty elektroniczne.

Gdy bibliografia przedstawia wykaz materiałów, z których korzystano przy pisaniu książki lub dokumentów, mówimy o bibliografii załącznikowej, jest ona niezbędna podczas pisania prac magisterskiej lub licencjackiej.

Drugie znaczenie bibliografii to nazwa dziedziny wiedzy, zajmującej się opisywaniem dokumentów. Dzięki pracy osób w działach bibliografii mamy możliwość korzystania z  baz bibliograficznych. Takie bazy mają za zadanie ułatwić użytkownikowi odnaleźć w bibliotekach niezbędne materiały. Niezależnie od rodzaju, bibliografia jest źródłem informacji.

Pisząc pracę licencjacką, magisterską czy nawet prace dyplomową pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić jest zebranie informacji (jeśli nie mamy na to czasu, możemy zlecić stworzenie bibliografii, na przykład tutaj). Jest to niezbędne. Musimy znaleźć książki, artykuły i inne dokumenty, z których będziemy mogli korzystać podczas pisania pracy. Nie jest to jednak łatwy początek, ponieważ informacje, które zbierzemy muszą być wiarygodne i rzetelne, musimy mieć co do tego pewność. Nie wolno nam korzystać z niepewnych źródeł takich jak portale internetowe na których każdy może napisać swoją definicję wszystkich pojęć. To muszą być publikacje ze źródeł naukowych lub fachowych. Pisane przez specjalistów z danej dziedziny.

Bibliografia jest ważną częścią pracy naukowej, ponieważ to na niej opieramy cała swoją pracę. Oczywiście, zawieramy w nim swoje przemyślenia i wnioski, ale to, co piszemy jest oparte na informacjach, które znaleźliśmy. To jest też swoisty dowód, że nasze twierdzenia i podsumowanie nie są tylko naszą opinią, ale są podparte rzetelnymi dokumentami. To bardzo ważne, ponieważ dzięki temu nasza praca nabiera wartości i staje się bardziej wiarygodna.