Dobra bibliografia ułatwia pisanie

bibliografia

Napisanie artykułu lub pracy naukowej wymaga od autora odpowiednich przygotowań. Odpowiedni warsztat pisarski oraz umiejętność sprawnego przelewania swoich myśli na papier (lub wyrażania ich w postaci cyfrowej) są elementem koniecznym do napisania dobrego tekstu, aczkolwiek nie jedynym. Pewne rodzaje tekstów wymagają odpowiednio szerokiego spojrzenia na omawiany problem.

W takich formach jak praca licencjacka, magisterska, doktorancka, zazwyczaj także artykuł naukowy lub monografia niezbędne jest przedstawienie stanu badań w ramach omawianego tematu. Autorowi przychodzi z pomocą bibliografia. Dobrze opracowany spis bibliograficzny, sporządzony jeszcze przed przystąpieniem do pisania właściwego tekstu lub w jego początkowej fazie, pozwala zorientować się jak dokładnie dany problem został zbadany.  Duża ilość zgromadzonego piśmiennictwa daje piszącemu solidne podstawy, na których może oprzeć pracę oraz odnieść swoje spostrzeżenia. Z drugiej strony, gruntowna analiza literatury przedmiotu może wskazać te obszary wiedzy, które do tej pory nie zostały w sposób należyty opracowane. Stanowią dzięki temu wdzięczny temat do badań, gdyż gwarantują wniesienie do nauk duże ilości wartości naddanej.

Bibliografia jest równocześnie narzędziem, które pozwala ocenić jakość i przydatność danego źródła wiedzy dla potrzeb określonego badacza. Pomocnymi wskazówkami mogą być między innymi daty publikacji poszczególnych źródeł. Zazwyczaj najbardziej wiarygodną informację zapewniają najnowsze publikacje, szczególnie w takich dziedzinach wiedzy jak nauki techniczne czy ekonomiczne, gdzie stan wiedzy szybko się zmienia. Z kolei badania historyczne mogą wymagać tekstów ukazanych w określonym przedziale czasowym, nieraz sprzed wielu lat.

Profesjonalnie sporządzona bibliografia stanowi fundament, na którym badacz opiera swoją pracę. Wskazuje miejsca, w których znajduje się przydatna badaczowi wiedza, dzięki czemu oszczędza jego czas i pozwala skupić się na pracy twórczej. To od niej w dużym stopniu zależy ostateczny kształt samego tekstu oraz to, czy sam proces pisania okaże się przysłowiową drogą przez mękę, czy  przebiegnie bez zbędnych przeszkód.