Edycja pracy dyplomowej

Napisanie pracy dyplomowej to nie wszystko. Po wszystkim, trzeba ją jeszcze sprawdzić i upewnić się, że jest sformatowana zgodnie z obowiązującymi standardami. Właśnie temu służy edycja pracy dyplomowej.

Podstawy edycji pracy dyplomowej

Każdy student piszący pracę wie, że należy użyć czcionki Times New Roman w rozmiarze 12. Ale trzeba też pamiętać o zastosowaniu interlinii 1,5 i ustawieniu wcięć w pierwszych linijkach akapitów. Zapewni to nie tylko znacznie lepszy efekty wizualny dla naszego tekstu, ale też zdecydowanie poprawi jego czytelność. Poza tym, tekst pracy powinien być też wyjustowany, to znaczy wyrównany do obydwóch stron kartki. Wszystkie te opcje bez problemu znajdziemy w edytorze tekstu, niezależnie od tego, jakiego programu używamy.

Najlepiej od samego początku ustawić poprawne parametry, tak, żeby mieć kontrolę nad wyglądem i długością tekstu. Oczywiście większość z tych wymagań dotyczy nie tylko prac dyplomowych, ale też prac zaliczeniowych na różnych etapach studiów, a więc nie powinny być one nikomu obce.

Co jeszcze?

Po napisaniu tekstu warto zrobić sobie przerwę, a potem przysiąść do następnego etapu jakim jest edycja pracy dyplomowej. Na tym etapie najbardziej problematyczne zwykle okazują się tzw. sieroty, wdowy oraz bękarty. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że takie elementy istnieją i są błędem w edycji tekstu, a co dopiero jak się ich pozbyć. A więc czym one w ogóle są?

sierota – to pozostawiony na końcu linii krótki wyraz, zazwyczaj składający się z jednego lub dwóch znaków. Są to na przykład: i, o, w, do, bo, za

bękart – to ostatni wiersz akapitu, który zostaje samotnie przeniesiony na następną stronę. Natomiast jeżeli pierwszy wiersz akapitu zaczyna się na poprzedniej stronie, jest to szewc.

wdowa – to ostatni, krótki wiersz akapitu, zazwyczaj składający się tylko z jednego lub dwóch wyrazów.

Jak sobie z tym wszystkim poradzić?

Na szczęście i tutaj z pomocą przyjdzie nam edytor tekstu. Przykładowo, w programie Microsoft Word w menu Akapit znajdziemy opcję Kontrola bękartów i wdów. Jeżeli to nie pomoże, niestety pozostaje nam jedynie samodzielnie przeredagowanie tekstu i dobranie innych słów.

Natomiast jeżeli chodzi o zapobieganie sierotom, po najkrótszych wyrazach powinno używać się tzw. twardej spacji. Żeby ja zastosować, należy posłużyć się kombinacją  klawiszową Ctrl + Shift + Spacja lub Option + Spacja, w zależności od systemu operacyjnego. Najlepiej wyrobić sobie taki nawyk i wstawiać ją na bieżąco, żeby pod koniec nie musieć przeglądać całego tekstu w poszukiwaniu sierot na końcu linijki.