Elementy pracy licencjackiej

Pisanie pracy licencjackiej zwykle kojarzy się ze wstępem, trzema rozdziałami merytorycznymi, zakończeniem i bibliografią. Tymczasem w Twojej pracy powinny znaleźć się też inne elementy. Wiesz jakie?

Oczywiście, na pierwszym elementem każdej pracy licencjackiej jest strona tytułowa. Zawiera ona informacje o temacie pracy, jej autorze i uczelni. Dodatkowo znajdzie się na na niej też nazwisko promotora i rok powstania pracy. Każda uczelnia posiada swoje szczegółowe wytyczne, upewnij się więc, że je znasz.

Następną częścią pracy licencjackiej jest spis treści. Jego zadaniem jest przedstawienie struktury danej pracy oraz ułatwienie orientacji dla czytelnika. Najprostszym rozwiązaniem jest oznaczenie tytułów rozdziałów i podrozdziałów w swoim edytorze tekstu jako nagłówki, a następnie automatyczne wygenerowanie spisu treści. Przy okazji pamiętaj też, aby ponumerować strony pracy.

Kolejną częścią każdej pracy jest wstęp. To w tym miejscu należy wspomnieć czemu wybrałeś ten temat, jaki jest obecny stan badań i co znajdzie się w reszcie pracy licencjackiej. Potem przychodzi czas na rozdziały merytoryczne, czyli to, z czym głównie kojarzy się pisanie pracy dyplomowej. Ich ilość jest indywidualna i zależy od tematyki oraz typu pracy, ale w pracy licencjackiej jest ich zwykle trzy. Za ostatnim rozdziałem należy umieścić zakończenie.

Na sam koniec zostają już głównie elementy techniczne. Jest to przede wszystkim bibliografia, zwykle podzielona na literaturę podmiotu i przedmiotu. Trzeba też pamiętać o dodaniu wykazów tabel oraz ilustracji, jeśli tylko zamieszczone są one w Twojej pracy licencjackiej. To samo dotyczy się spisu załączników, czyli tak zwanego aneksu.

Jeżeli będziesz przestrzegał tej struktury, możesz być spokojnym, że wszystkie niezbędne elementy znajdą się w Twojej pracy licencjackiej.