Jak wstawiać przypisy dolne?

jak wstawiac przypisy

Pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej, czy inżynierskiej, wymaga od przyszłego absolwenta opierania się na wiarygodnych źródłach książkowych, czasopismach oraz innych niezbędnych. Zaznaczenie, skąd wzmianka tekstu w pracy pochodzi, powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przypisie dolnym.

Znajomość techniczna wstawiania tego rodzaju przypisów jest podstawową umiejętnością, która jest niezbędną podczas przymierzania się do pisania pracy kończącej dany etap studiów.

Z uwagi na użytkowanie również starszej wersji programu Word, zostanie tutaj przedstawiona metoda wstawiania przypisów dolnych zarówno w programie Word starego typu, co i nowego.

Stara wersja Worda, tą niezbędną funkcje ma bardziej zagnieżdżone. Niezbędnym jest wybranie z menu głównego pozycji Wstaw. Kolejną czynnością jest kliknięcie na strzałkę u dołu celem rozwinięcia wszystkich możliwości – tam wybieramy Odwołanie, a następnie Przypis dolny. Czynność tutaj opisaną obrazuje poniższy rysunek.

wstawianie przypisow 2

 

wstawianie przypisów 1

Nowsza wersja programu Word = łatwiejszy wybór funkcji. Celem wstawienia przypisu dolnego, należy odnaleźć zakładkę Odwołania, a następnie Wstaw przypis dolny AB 1.

Umiejętność wstawiania przypisów dolnych jest niezbędną, gdyż następnie na ich podstawie tworzona jest bibliografia. Przyłożenie się i stworzenie prawidłowych przypisów podczas pisania pracy, sprawi, że końcowe tworzenie bibliografii, będzie banałem i polegać będzie praktycznie na kopiowaniu i wklejaniu źródeł znajdujących się w przypisach dolnych.