Jak zacząć pisać pracę magisterską?

Jak zacząć pisać pracę magisterską?

Pisanie pracy magisterskiej jest zazwyczaj nie lada wyzwaniem. Szczególne trudności sprawia ona na kierunkach technicznych, gdzie niestety prócz badań i obliczeń wymagany jest również tekst pisany, na dodatek językiem naukowym. Mam nadzieję, że porady zawarte w tym artykule okażą się przydatne dla wszystkich borykających się z pisaniem pracy naukowej.

Najgorzej jest zacząć. Moja pierwsza rada to przemyśleć dokładnie, bardzo dokładnie temat. Następnie postarajmy się w punktach wypisać zawartość każdego z rozdziałów. Wskazana jest jak największa szczegółowość. Im więcej będziemy mieć takich podpunktów tym prościej będzie nam później pisać. Ponieważ dopisując zawartość każdego z podpunktów, może okazać się że wystarczą dwie strony do każdego i już mamy bardzo obszerną pracę. Jeśli mamy już plan naszej pracy możemy przystąpić do pisania.

Wstęp. Krążą opinie, iż wstęp do pracy naukowej piszemy na końcu. Jest tyle zdań na ten temat ile prac magisterskich powstaje rocznie, każdy promotor ma swoje zasady. Osobiście zaczynałam zawsze od napisania wstępu, pozwalał mi później określić dokładny kierunek mojej pracy. Co powinno znaleźć się we wstępie? Otóż jest kilka podstawowych punktów jakie powinniśmy tam zawrzeć:

  • Co jest celem naszej pracy? Np. Praca ma na celu ukazanie roli kobiet w XIX wieku. Autor przedstawia sytuację społeczną kobiet oraz ich prawa na tle sytuacji politycznej w Polsce pod koniec wieku.
  • Dlaczego wybraliśmy akurat taki temat? Np. Inspiracją do podjęcia tego tematu była wieloletnia pasja autorki jaką jest muzyka.
  • Komu może przydać się ta praca i jej wyniki? Np. Praca może okazać się przydatna absolwentom kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo chcącym podjąć pracę na terenie Wielkiej Brytanii.
  • Jaki jest schemat pracy? Np. Rozdział pierwszy przedstawia ogólną charakterystykę epoki. Kolejny rozdział poświecony został…
  • Jaki jest stan badań na zadany temat? Np. Obecnie w Polsce nie ukazała się żadna praca traktująca dokładnie na zadany temat. Jednak w artykule X poruszone zostały zagadnienia…

Rozdziały. Piszemy wg planu ale pamiętajmy, że każdy rozdział a także i każdy punkt powinien składać się z podstawowych elementów:wprowadzenie, rozwinięcie, podsumowanie. Starajmy się pisać prostymi zdaniami. Unikamy zdań wielokrotnie złożonych ponieważ łatwo się w nich pogubić.

Zakończenie Nie musi być długie, to jest miejsce na nasze subiektywne i całkiem prywatne opinie i oceny. Starajmy się nie pisać co było w każdym rozdziale osobno ale potraktować pracę jako całość i przedstawmy wnioski.