Jakość informacji naukowej

Od czego zależy jakość informacji naukowej?

W dzisiejszych czasach wszyscy poddajemy się nowym nurtom, oczekujemy zmian i rewolucji. Większość z nas analizuje dziwne i niezrozumiałe zjawiska i stara się nazwać nowe. Nie przypadkiem wraz z tymi zjawiskami wchodzi do naszego języka nowa terminologia, która stara się je wyjaśniać za pomocą znanych nam znaków. Te zmiany przebiegają na tyle szybko, że zanim zrozumiemy pierwsze pojęcie, w jego miejsce powstaje kolejne i kolejne. Każdy z nas woli żyć w świecie dla siebie zrozumiałym, a nie składającym się z nowych informacji, które dopiero musimy rozpoznawać.Wielość, ilość, szybkość, jakość – to pojęcia opisujące Internet. Moim zadaniem są to pojęcia niepokojące, które wprowadzają zamęt w jakości informacji naukowej. Możliwości techniczne i ich pozorna dostępność sprawiają wrażenie, że wszystko jest banalnie proste i łatwe. Może to jednak obniżyć jakość odnalezionych informacji.

Większość bibliotek posiada działy informacji naukowej. Są to miejsca gdzie czytelnik ma możliwość uzyskania informacji, które pomogą mu przy stworzeniu bibliografii do pracy naukowej, którą pisze. Pracownicy tychże działów to profesjonaliści przygotowani do pracy z ludźmi, posiadający szeroką wiedzę bibliologiczną. Znają oni liczne bazy danych polskie, jak i zagraniczne. Potrafią odnajdywać dane, doradzać czytelnikom i pomagać im w przygotowywaniu do pisania pracy naukowej.

Obecnie działy informacji naukowej połączone są z nowoczesnymi technologiami pozyskiwania danych. Biblioteki zmieniają swoje oblicze. Stają się coraz bardziej otwarte na zdobycze współczesnej cywilizacji medialnej – cyfryzację i informatyzację.

Jakość informacji naukowej zależy przede wszystkim od zasobów ludzkich jakimi dysponuje biblioteka. Dobrze przygotowani, rzetelni, systematyczni pracownicy są bardzo ważnym elementem sprawnie działającego systemu informacji naukowej. Kolejnym czynnikiem jest dostęp do licznych baz danych i źródeł, a także znajomość języków obcych. To właśnie w nich dostępne jest wiele zasobów informacji naukowej.