Książki o tym “jak pisać pracę magisterską?”

jak pisać pracę magisterską?

Tworzenie pracy magisterskiej jest sposobem na przedstawienie wysiłków włożonych w pogłębianie tajników wiedzy, ale także warunek konieczny do ukończenia poszczególnych etapów nauki. Pracownicy naukowi z kolei, na podstawie swoich publikacji budują dorobek, który stanowi świadectwo ich kompetencji i wnosi wkład w rozwój nauki w danej dziedzinie. Jednak stworzenie profesjonalnego tekstu o naukowym charakterze nie jest zadaniem prostym.

Należy pamiętać o szeregu zasad i cech, które charakteryzują tego materiały naukowe. Są one zestawione w licznych poradnikach dptyczących pisania prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych a także innych form pisemnych. Przedstawione są w nich wszystkie elementy związane z tworzeniem pracy. Zaczynając od samej jej istoty, wyznacznikach naukowości czy metodach badawczych, kończąc na kwestiach technicznych takich jak zalecany układ rozdziałów czy sposoby sporządzania przypisów. Czytelnik jest przeprowadzany krok po kroku po kolejnych etapach powstawania pracy dyplomowej.

Przy dokonywaniu wyboru należy pamiętać, że istnieją poradniki ukierunkowane na konkretną dziedzinę nauki, np. dotyczące prac z zakresu psychologii, prawa finansowego, nawigacji czy nauk technicznych. Najlepiej korzystać z tych materiałów, które są zbieżne z charakterem pisanej przez nas pracy.

Literatura poradnikowa zawiera zarówno informacje dotyczące budowy pracy, planowania badań jak również tworzenia bibliografii i gromadzenia potrzebnych materiałów.

Część opracowań poświęconą jest pozostałym tekstom naukowym. W celu doskonalenia swojego warsztatu tworzenia artykułów, przeglądów, raportów czy esejów warto sięgnąć po stworzoną w tym celu literaturę.

Przykładowa literatura:

  • Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009
  • Seweryniak H., Metodyka uczenia się i pisania prac dypomowych, Płocki Instytut Wydawniczny, Płock 2000
  • Lindsy D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995
  • Kolman R., Szczepańska K., Doktoraty i habilitacje: poradnik realizacji, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2011