Jak napisać wstęp do pracy magisterskiej?

jak napisac wstęp do pracy magisterskiej

Wstęp do pracy magisterskiej, to najczęściej czytana część pracy zarówno przez promotora, jak i przez recenzenta. Powinna być wizytówką całej pracy magisterskiej i zawierać odpowiednią formę. Wstęp jest odniesieniem do całej pracy. Jeżeli, zostanie napisany w odpowiednio uporządkowany sposób, językiem poprawnym gramatycznie, precyzyjnym, taką też zwiastuje dalszą część pracy naukowej.

Z reguły, co do formy wstępu znajdującego się w pracy magisterskiej dokładnego instruktażu powinien udzielić promotor prowadzący pracę studenta. Jednak, jeżeli chcesz znaleźć dodatkowe wskazówki, które pomogą Ci w stworzeniu takiego wstępu – zajrzyj tutaj.

Wstęp, znajduje się w pierwszej części pracy magisterskiej, zaraz po stronie tytułowej i spisie treści. Lokalizacja, mówi o tym, że czytany jest w pierwszej kolejności, czyli stanowi jako taką zapowiedź całej pracy dyplomowej i może wpływać w znaczący sposób na całościową ocenę za egzamin dyplomowy.

Jednak, pomimo, że wstęp znajduje się na początku pracy, nie powinien być pisany jako pierwszy, lecz wręcz przeciwnie – jako ostatni. Dopiero, gdy wiemy o czym jest nasza praca, jaki problem jest w niej poruszony, należy podjąć się pisania wstępu do pracy magisterskiej.

Jakie informacje powinny znaleźć się we wstępie?

W pierwszych zdaniach warto wytłumaczyć, w zwięzły sposób określić znaczenie tytułu pracy magisterskiej oraz uzasadnić, dlaczego właśnie taka tematyka nas zainteresowała i chcemy ją poruszyć w naszej pracy. Cel pracy, to w tym momencie najtrudniejsza z rzeczy, którą musisz uzasadnić – należy to wykonać w taki sposób, aby czytelnik został przekonany do Twojego wyboru.

Tutaj, muszą znaleźć się pytania, na które chcesz znaleźć odpowiedź, poparte wynikami badań, teorią, stwierdzenia, które mają zostać w pracy potwierdzone albo obalone.

W kolejnym akapicie, może znaleźć się to co zawarte jest w pierwszym, drugim rozdziale… – w rozdziałach poruszających zagadnienia teoretyczne. W tym momencie należy użyć uzasadnienia, dlaczego właśnie na te zagadnienia została położona największa uwaga.

Wstęp pracy magisterskiej ma na celu zaciekawienie czytelnika, trzeba w nim użyć takich zwrotów, które pozwolą na osiągnięcie tego zamierzenia.

Oczywiście, inaczej wstęp może wyglądać w pracy badawczej, a jeszcze inaczej w pracy w której bibliografia składa się z samych teoretycznych publikacji.

Na czym polegają te różnice? Ogólnie rzecz ujmując, różnica będzie polegała głównie na ilości opisanych we wstępie rozdziałów. W przypadku pracy o charakterze teoretycznym, we wstępie należy ująć skrócony opis praktycznie wszystkich rozdziałów. Natomiast, badawczy charakter pracy nie wymaga już tego. Można tutaj opisać wyłącznie teoretyczne rozdziały, a w odniesieniu do badawczych, zastosować pytania, które skłonią czytelnika do zajrzenia w głąb pracy i zaciekawienia go treścią oraz wnioskami, do których można dojść na podstawie przeprowadzonych ciekawych badań.

Trzeba jednak pamiętać, że dobrze dobrana we wstępnych działaniach bibliografia, to już połowa sukcesu !