Nauka nie musi być nudna, poznaj oryginalne tematy prac naukowych

oryginalne tematy prac naukowych

Prace zamieszczane w czasopismach naukowych są doskonałą formą zaprezentowania światu wyników prowadzonych badań. Tworząc dorobek naukowy autorów zapewniają szerokie pole odbioru i budują ich reputację. Jak pokazuje praktyka, różnorodność tematyczna prac naukowych jest ogromna. Pewne pozycje, które można znaleźć w bibliografiach osobowych szanowanych naukowców, mogą budzić szczególne zainteresowanie. Niekiedy owemu zainteresowaniu towarzyszy uśmiech na twarzy, innym razem przybiera formę zdziwienia na przemian z wątpliwościami odnośnie powagi autora. Jednak nawet najbardziej groteskowe tytuły mogą skrywać za sobą prawdziwie wartościowe treści. Pomimo rodzących się często pytań o sens przeprowadzonych badań, nie można odmówić im wkładu, jaki wnoszą w rozwój nauki. Poniżej przedstawione są autentyczne prace zamieszczone w uznanych czasopismach.

Przykłady ciekawych prac naukowych:

Nieskuteczność wstrząsów elektrycznych w terapii ukąszeń grzechotnika autorstwa R. C. Darta i R. A. Gustafsona. Dwójka doktorów opublikowała dokumentację techniczną z terapii pacjenta, który po ukąszeniu przez węża postanowił samodzielnie zniwelować działanie jadu. Kierując się radami z czasopism dla mężczyzn, poszkodowany poddał się serii wstrząsów elektrycznych o wysokim napięciu. Po przybyciu służb medycznych mężczyznę udało się uratować. Naukowcy wykazali, że tego typu terapia poukąszeniowa jest nieskuteczna, dodatkowo może prowadzić do niepożądanych dla zdrowia skutków. W wyniku publikacji, w materiałach informacyjnych wydawanych w rejonach o licznym występowaniu jadowitych węży, powyższa metoda jest wyraźnie odradzana.

Spadające kromki, prawo Murphy’ego i stałe fundamentalne R. Matthewsa. Istnieje popularne stwierdzenie, że upuszczona kromka chleba zwykle spada posmarowaną masłem stroną na ziemię. Naukowiec postanowił zweryfikować tę opinię posługując się szeregiem wzorów matematycznych oraz przeprowadzając badania empiryczne zakrojone na szeroką skalę. Wyprowadzone wnioski potwierdzają słuszność przedstawionej teorii. Spowodowały jednocześnie szeroką dyskusję w świecie nauki.

Salmonella świń nabranych na przejażdżkę P. Williamsa i K. W. Newella. Badacze postanowili wyjaśnić problem występowania salmonelli u świń. U dużej części zdrowych osobników, poddawanych podczas chowu regularnym badaniom, po transporcie do rzeźni stwierdzano występowanie bakterii. Istniało podejrzenie, że do zarażenia nie dochodzi w samej rzeźni, lecz stres spowodowany transportem powoduje ujawnienie się utajonej infekcji. W tym celu załadowano świnie na ciężarówkę i wożono przez kilka godzin po okolicy by zasugerować tucznikom, że jest to ich ostatnia podróż. Po powrocie i przebadaniu niedoszłych podrobów okazało się, że przypuszczenia naukowców się potwierdziły. Naukowcy dzięki swej pracy wnieśli istotny wkład w profilaktykę zakażeń salmonellą. Ponadto zwrócili uwagę na podobieństwa między organizmem świni i człowieka, a co za tym idzie możliwe przełożenie wyników badań na ludzi.

Opracowano na podstawie: Marc A. [tłum. R Śmietana], Antynoble, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2004