Praktyczne uwagi ułatwiające pisanie pracy licencjackiej

Praktyczne uwagi ułatwiające pisanie pracy licencjackiej

Pisanie pracy licencjackiej nie musi być trudne. Oto kilka praktycznych uwag:

 • Wszelkie praca naukowe (licencjacka, magisterska) piszemy w trzeciej osobie np. autorka przedstawia
 • Oto kilka sformułowań, które powinny pomóc w rozpoczęciu pisania pracy:
  • Powyższe dane obrazują…
  • Poniższa tabela przedstawia…
  • Wszystkie te czynniki mają wpływ…
  • Autorowi pracy udało się…
  • Jest publikacją poświęconą…
  • Tekst jest artykułem poglądowym…
  • W następnych akapitach…
  • Porusza kwestię sporną…
  • Ostatnia cześć pracy została poświęcona…
  • Poddając szczegółowej analizie…
  • Niniejsza praca miała na celu….
  • Jednocześnie w pracy tej zostały zawarte…
  • Celem pracy jest analiza/ukazanie problemu/przedstawienie zagadnienia…
  • Istotną przyczyną poruszenia tematyki/problemu/zagadnienia…
  • Problematyka niniejszej pracy…
  • Innym artykułem podejmującym problem…
  • Niniejsza praca jest próbą oceny…
  • Pozwoliło to autorowi pracy na…
 • Czasem warto zacząć pracę od cytatu, lub nawet każdy rozdział. Jednak pamiętajmy, że muszą one w jakiś sposób nawiązywać do tematyki naszej pracy, jednak nie wymagają one dodatkowego komentarza w treści pracy.

Edycja pracy magisterskiej. Jeśli mamy już zawartość należy ją odpowiednio przygotować do druku. Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać:

 • Zwiększamy lewy margines o margines na oprawę (w przypadku gdy pracę piszemy w programie Word jest to w opcjach Pliku -> Ustawienia Strony -> Margines na oprawę ustawiamy na 1 cm.
 • Wstawiamy spis treści. Najlepiej zrobić go automatycznie (nadal pozostajemy w programie Word, wybieramy zakładke Wstaw -> Odwołanie,Indeksy i Spisy -> Spis treści.
 • Jeśli praca posiada tabele, rysunki, zdjęcia, potrzebne będą nam również inne spisy tj. Spis ilustracji, spis tabel. Wstawiamy to w sposób analogiczny do spisu treści. Jednak najpierw wszystkie tabele, zdjęcia etc. Muszą mieć automatycznie nadane popisy (Wstaw -> Odwołanie ->Podpisy).
 • Pracę piszemy czcionką Times New Roman lub Arial (tak jest grzecznościowo przyjęte), wielkość czcionki to 12, pamiętamy o interlinii ustawionej na 1,5 wiersza.

Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia poczynione podczas pisania własnych prac najpierw dyplomowej, później magisterskiej okażą się przydatne. Powodzenia !