poradnik

Nauka nie musi być nudna, poznaj oryginalne tematy prac naukowych

Posted on
oryginalne tematy prac naukowych

Prace zamieszczane w czasopismach naukowych są doskonałą formą zaprezentowania światu wyników prowadzonych badań. Tworząc dorobek naukowy autorów zapewniają szerokie pole odbioru i budują ich reputację. Jak pokazuje praktyka, różnorodność tematyczna prac naukowych jest ogromna. Pewne pozycje, które można znaleźć w bibliografiach osobowych szanowanych naukowców, mogą budzić szczególne zainteresowanie. Niekiedy owemu zainteresowaniu towarzyszy uśmiech na twarzy, […]

poradnik

Obrona pracy dyplomowej

Posted on
Obrona pracy dyplomowej

Napisanie pracy dyplomowej stanowi jeden z warunków ukończenia określonego etapu studiów. Jednak samo jej przygotowanie nie wystarczy, by spocząć na laurach. Studenci większości kierunków studiów są zobowiązani do obrony pracy dyplomowej.

poradnik

Książki o tym “jak pisać pracę magisterską?”

Posted on
jak pisać pracę magisterską?

Tworzenie pracy magisterskiej jest sposobem na przedstawienie wysiłków włożonych w pogłębianie tajników wiedzy, ale także warunek konieczny do ukończenia poszczególnych etapów nauki. Pracownicy naukowi z kolei, na podstawie swoich publikacji budują dorobek, który stanowi świadectwo ich kompetencji i wnosi wkład w rozwój nauki w danej dziedzinie. Jednak stworzenie profesjonalnego tekstu o naukowym charakterze nie jest […]

poradnik

Jak zacząć zakończenie?

Posted on
Jak zacząć zakończenie?

Zakończenie lub podsumowanie pojawiają się w pracach opisowych. Zazwyczaj zaczynamy od przypomnienia tematu jak również celu pracy, po to aby płynnie przejść do przypomnienia w skrócie co opisywaliśmy/do czego doszliśmy w każdych rozdziałach. Wszystko po to, aby na końcu zaproponować dalsze przemyślenia/hipotezy/badania. Natomiast zakończenie i wnioski pojawiają się na końcu prac badawczych. Podobnie jak w […]

poradnik

Metody badań w pracach magisterskich cz. III

Posted on
Metody badań w pracach magisterskich

Wywiadem i ankietą posługujemy się w badaniach dydaktycznych, kiedy chcemy uzyskać informacje o tym, co dane osoby wiedzą na dany temat. Wywiad służy do poznawania faktów, opinii postaw danej zbiorowości. Metoda ta umożliwia zdobywanie informacji za pomocą rozmowy, która może przyjmować różne formy. Może to być rozmowa swobodna, rozmowa naprowadzana przez badacza lub rozmowa kierowana.Do przeprowadzenia […]

poradnik

Analiza wyników badań na podstawie ankiety

Posted on
analiza wyników

Analiza wyników badań służy podsumowaniu wyników badań w wyniku przeprowadzonej ankiety. Zaczynamy od krótkiego wstępu, przypominając czego dotyczyła ankieta i podajemy wszystkie istotne informacje na przykład ile osób w niej uczestniczyło, jaka grupa wiekowa itp.O ile te wszystkie informacje zostały zawarte w poprzednim rozdziale, to wstęp powinien być krótki na przykład: W rozdziale piątym przedstawiona […]

poradnik

Test jako metoda badawcza w pracach magisterskich

Posted on
test jako metoda badawcza

Najogólniej test [ang. test – próba] jest to próba rozpoznania interesujących nas właściwości pewnych przedmiotów. Zazwyczaj składa się on z racjonalnie dobranego zestawu zadań, które ma wykonać osoba lub grupa badana. Testy są oddzielną metodą badań i podobnie jak różnego rodzaju sprawdziany także prace pisemne oraz ustne formy kontroli wyników nauczania służą do oceny rezultatów badań eksperymentalnych […]

poradnik

Obserwacja i eksperyment pedagogiczny jako metoda badawcza w pracach magisterskich

Posted on

Proces badawczy to czynność, która powinna się charakteryzować określonymi regułami i wskazaniami. Krótko mówiąc są to zabiegi, które stosujecie świadomie bądź nie, przy rozwiązaniu jakiegoś problemu naukowego. Oto krótka charakterystyka: Pierwsza z nich to obserwacja – jedna z podstawowych metod badawczych w naukach społecznych, stosowana przede wszystkim w socjologii, etnologii, antropologii i psychologii. Tutaj mamy do czynienia […]