Praca magisterska opłacana przez firmę? Czemu nie

Praca magisterska opłacana przez firmę? Czemu nie

Napisanie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do uzyskania poszczególnych stopni naukowych. Często dużym problemem, występującym już na samym początku przygotowań, jest wybór odpowiedniego tematu. Biorąc pod uwagę ogrom wysiłku, jaki trzeba poświęcić na stworzenie dobrej pracy, należy dołożyć wszelkich starań by przyniosła ona wymierne korzyści. Coraz powszechniejszą praktyką jest pisanie pracy magisterskiej opłacanej przez firmę.

Magistrant musi w tym celu znaleźć podmiot rynkowy, który oferuje studentom taką formę współdziałania. Dużą pomoc mogą okazać uczelniane jednostki do spraw współpracy z pracodawcami. W porozumieniu z promotorem oraz przedstawicielem danej firmy ustala się zakres pracy studenta. Przy doborze tematu bierze się pod uwagę zakres działalności przedsiębiorstwa i jego konkretne potrzeby. Dobrze jest gdy dotychczasowa osobowa bibliografia podmiotowa studenta poruszała tematykę związaną z profilem działalności firmy w której stara się o dofinansowanie. Gdy promotor zaakceptuje koncepcję pracy, można bez skrępowania oddać się zapełnianiu kolejnych stronic.

Taki układ opiera się na obopólnej korzyści. Firma dzięki wysiłkowi magistranta realizuje swoje cele gospodarcze, często także przedłuża z nim współpracę, zyskując nowego pracownika. Student natomiast otrzymuje wsparcie finansowe, które działa motywująco na jego dalsze działania. Ponadto zyskuje komfort polegający na przekonaniu, że wysiłek poświęcony napisaniu pracy nie owocował jedynie zaliczeniem kolejnego etapu studiów, po czym praca magisterska popadnie w zapomnienie, a rozwiązaniem realnego problemu, mającego przełożenie na życie codzienne. Może skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną, nabytą w czasie całych studiów, z praktyką. Dzięki współpracy z firmami ma także nieraz dostęp do technologii i danych, które w innym wypadku pozostałyby dla niego nieosiągalne.

Poziom merytoryczny pracy magisterskiej opłacanej przez firmę siłą rzeczy musi być odpowiednio wysoki. Jednak dzięki narzędziom i wsparciu, jakie student otrzymuje, jest to rzecz jak najbardziej możliwa do osiągnięcia. Kto wie, być może dzięki profitom związanym z nawiązaniem współpracy z firmą praca dyplomowa studenta będzie w przyszłości pozycją wpisywaną w bibliografie załącznikowe innych tekstów naukowych?