Rola bibliografii w naukach medycznych

rola bibliografii w naukach medycznych

Bibliografia jest niezwykle ważnym elementem każdej publikacji – jest dowodem na to, że twórca zapoznał się z literaturą na temat, na który pisze. Jest dowodem na to, że tezy i stwierdzenia które stawia w swojej pracy maja jakieś podłoże, że nie są tylko fikcją literacką. Dla czytelnika to znak, że jest to praca podparta literaturą, która już powstała na ten temat. Literaturą, która pochodzi z wiarygodnego źródła, jest rzetelna i prawdziwa.

W pracach o tematyce medycznej ma to szczególne znaczenie, ponieważ w tym temacie nie można pozwolić sobie na niepewność i domniemania. W każdej pracy musimy być pewni tego o czym piszemy, musimy zebrać jak najwięcej informacji na ten temat. Mieć pewność, że informacje które podajemy są rzetelne. Jednak gdy mówimy o medycynie, należy pamiętać, że dotyczy ona nas wszystkich. Dotyczy ona naszego zdrowia i życia. Musimy mieć to na uwadze. Tutaj podanie złych informacji może mieć bardzo negatywne skutki, może wprowadzać w błąd. Bibliografia jest tworzona właśnie po to, aby takich sytuacji uniknąć. Każda osoba, która będzie miała kontakt z naszą pracą powinna mieć informacje o źródłach z których korzystaliśmy. Muszą być one dostępne dla każdego. Informacje, które będziemy zawierać w swojej pracy muszą mieć potwierdzenie w innych publikacjach. Jeżeli będziemy prowadzić badania to również musimy uwzględnić źródła, z których czerpaliśmy wiedzę na ten temat.

Z pewnością mnóstwo materiałów, które mogą być pomocne przy pisaniu takiej pracy znajdziemy w bibliotekach szpitalnych czy bibliotekach uniwersytetów medycznych. Tam z wszystkich materiałów możemy spokojnie korzystać, bez obaw o ich rzetelność. Z kolei, jeśli szukamy takich materiałów w internecie, powinniśmy zachować szczególną ostrożność i mieć na uwadze pochodzenie i autorów takich informacji. Nie możemy korzystać z stron, gdzie każdy może dodać swoją definicję lub opis wyjaśniający dane pojęcie. To nie są wiarygodne źródła.

Każda z osób piszących pracę czy to magisterska, czy doktorancką musi mieć świadomość tego, jak ważnym elementem jest dobór pozycji do bibliografii załącznikowej i samo stworzenie jej. Musimy pamiętać, że bibliografia jest dowodem, że nasza publikacja nie jest plagiatem, że wiedzę czerpaliśmy z pewnego źródła oraz, że ta praca oparta jest na prawdziwych danych i faktach a nie na domysłach autora.