Stan badań w pracy magisterskiej

Pisanie pracy naukowej wiąże się z wieloma etapami, przez które nieubłaganie musimy przejść. Począwszy od wybrania tematu przez zebranie wiarygodnych materiałów aż bo obronę pracy. Jedną z rzeczy, którą również musimy sprawdzić jest stan badań – mianowicie, musimy dowiedzieć się, czy były już prowadzone podobne badania jak nasze. Jest to kolejny etap pracy po sporządzeniu bibliografii i zebraniu materiałów.

Stan badań ma na celu ukazanie jak kształtowały się badania nad zjawiskiem, które opisujemy. Warto przejrzeć zgromadzone materiały, aby później w naszej pracy zawrzeć porównanie wyników badań jakie otrzymał ktoś przed nami, z tymi które nam wyszły. To ułatwi nam napisanie dyskusji (ta część pracy nie zawsze występuje, zależy to od promotora). Analiza wcześniejszych badań  może okazać się ciekawym punktem w naszej pracy.  Informacje o zmianach, czy to w poglądach społeczeństwa czy w wskaźnikach gospodarczych zawsze budzą zainteresowanie. Ludzie są ciekawi tego, jak dane zjawisko się zmieniało, jak się kształtowało. Często stan badań ułatwia podjęcie decyzji o metodzie badawczej lub tezach jakie zostaną postawione w naszej pracy. W zależności od tematu i wymaganych danych, możemy przeprowadzić ankiety czy zrobić proste doświadczenia, które pomogą nam dowieść słuszności postawionej przez nas tezy.

Koniecznie należy również przejrzeć książki i dokumenty o temacie podobnym do tematu naszej pracy lub z tej samej dziedziny. To pozwoli nam poszerzyć wiedzę na temat o którym piszemy. Dzięki temu, będziemy mieli więcej materiałów, z których możemy korzystać, czerpać inspirację. To ważne aby mieć dużo materiałów, ponieważ pisanie pracy nie jest prostą sprawą i wymaga dużej znajomości tematu. Trzeba zawrzeć w niej swoje przemyślenia i wyniki badań, ale musimy mieć wystarczając dużo materiałów, na których te wnioski możemy oprzeć.

Trzeba jednak uważać, aby na takiej pracy tylko się wzorować, tylko zaczerpnąć z niej inspiracje. Musimy stworzyć naszą pracę tak, aby nikt nie posądził nas  o plagiat. Należy zadbać o to, aby  nasza praca była oryginalna i wyjątkowa. To zapewni nam  sukces .