poradnik

Test jako metoda badawcza w pracach magisterskich

Posted on
test jako metoda badawcza

Test to jedna z metod badawczych, które mogą zostać wykorzystane w pracy dyplomowej. Najogólniej test [ang. test – próba] jest to próba rozpoznania interesujących nas właściwości pewnych przedmiotów. Zazwyczaj składa się on z racjonalnie dobranego zestawu zadań, które ma wykonać osoba lub grupa badana. Testy są oddzielną metodą badań i podobnie jak różnego rodzaju sprawdziany także prace […]