Wybieramy temat pracy licencjackiej część I

Wybieramy temat pracy licencjackiej

Praca licencjacka jest zazwyczaj pierwszym poważnym tekstem o charakterze naukowym pisanym przez studenta. W celu reprezentowania profesjonalnego poziomu, należy pamiętać o szeregu zasad, które są wymagane dla prawidłowo skonstruowanej i napisanej pracy dyplomowej.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest wybór odpowiedniego tematu. Wpływa on zasadniczo na cały przebieg pisania. Określa podejmowane przez studenta działania przez najbliższe miesiące i decyduje o tym, czy tworzenie pracy dyplomowej będzie przebiegać w sposób komfortowy, czy wręcz przeciwnie.

Pierwszą czynnością powinno być wstępne sformułowanie tematu. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na swoje dotychczasowe wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe, a także zainteresowania. Zagadnienia związane z dziedzinami, z którymi student miał już do czynienia i opanował pewne podstawy, będą zdecydowanie łatwiejsze do analizy i precyzyjnego przedstawienia wyników. Odpowiednia podstawa teoretyczna pozwala zrozumiale opracować plan pracy i sprawnie przejść do gromadzenia materiałów. Ponadto jeśli temat będzie dla piszącego interesujący, zagłębianie się w jego tajniki będzie łączyło przyjemne z pożytecznym.

Osobą, która pomaga ustalić temat i ma decydujący wpływ na jego ostateczne brzmienie, jest promotor. Sytuacje, w których student od samego początku ma dobry pomysł na pracę należą do rzadkości. To podczas konsultacji z promotorem ustala się ostateczny kształt, jaki ma przyjąć praca. W różnych przypadkach konsultacje przybierają odmienne formy.

Jedni pracownicy uczelni zostawiają piszącym dużą swobodę przy wyborze zagadnienia do opracowania. Starają się sprecyzować, rozszerzyć lub w inny sposób zmienić temat pracy w porozumieniu ze studentem, aby tekst mógł charakteryzować się wszystkimi cechami pracy naukowej. Inni natomiast sami przedstawiają propozycje tematów wraz z omówieniem problemów i celów pracy, spośród których studenci dokonują wyboru. Nawet w takim wypadku warto postarać się o to, aby wybrany temat był zgodny z osobistymi zainteresowaniami. Formą pośrednią jest wskazanie przez promotora ogólnej problematyki będącej przedmiotem zainteresowań zarówno jego, jak i zgodnych z planami badawczymi katedry, w granicach których student wybiera odpowiedni dla siebie temat.

Niezależnie od sposobu ustalania ostatecznego tematu student ma określony wpływ na jego brzmienie. Oprócz wartości merytorycznej warto mieć na względzie także sam komfort pisania. Temat musi być zaakceptowany zarówno przez promotora, jak i piszącego pracę. Pisanie pracy dyplomowej jest długotrwałym procesem, postarajmy się więc, by zapełnianie kolejnych stron było źródłem satysfakcji zamiast przykrym obowiązkiem.