Jak wybrać temat pracy magisterskiej?

Tytuł magistra, do którego osiągnięcia dąży student studiów drugiego stopnia, związany jest z napisaniem i obroną pracy. Chociaż, obecnie dopuszczalne jest pisanie przez absolwentów egzaminów końcowych, bez pisania i obrony pracy magisterskiej, to jednak pozostawanie przy „starym” systemie zdobywania tytułu magistra jest częściej spotykanym.

Najwięcej czasu przyszłemu studentowi zajmuje oczywiście sam proces pisania treści pracy, odpowiedni dobór publikacji. Jednak, trudno się nie zgodzić z faktem, iż odpowiedni dobór tematyki pracy magisterskiej to już połowa sukcesu. Wszystko fajnie, ale co należy rozumieć pod pojęciem „odpowiedni”?

Po pierwsze to należy się zastanowić jaka dziedzina wiedzy podczas naszego studiowania najbardziej nas zainteresowała. Być może zastanawialiśmy się dłużej nad jakimś konkretnym problemem, który chcielibyśmy zgłębić, czy zbadać. Warto właśnie takim problemom, tematyce, zjawiskom poświęcić naszą pracę magisterską. Zapamiętać warto, że jeżeli temat pracy będzie dla nas ciekawy i zgodny z naszymi zainteresowaniami (wiadomym jest, że musi on również „pasować” do studiowanego kierunku studiów), pisanie pracy nie będzie dla przyszłego absolwenta męczarnią. Nie pozwól sobie narzucić tematyki pracy przez promotora. Takie przypadki są dosyć często spotykanymi. Niech tak się stanie dopiero wówczas, gdy nie masz kompletnie żadnego pomysłu na własną pracę.

Jeżeli, temat pracy magisterskiej wymyślisz sam i dodatkowo będzie powiązany z tym co kochasz, czym zajmujesz się poza zajęciami, z czym pracujesz na co dzień – pisanie pracy może sprawić Ci dużo frajdy. Jedynym, męczącym akcentem będzie tworzenie bibliografii i zbieranie do niej specjalistycznej literatury. Przy pracach magisterskich, możesz oczywiście wnioski poprzeć na własnych doświadczeniach, ale powołanie się na treść pozycji znajdujących się w bibliografii, będzie niezbędna.

Zastanów się nad tym co cię ciekawi, a nie będziesz musiał dodatkowo wkuwać na obronę pracy magisterskiej.